English   |     |  ورود به سايت
شنبه, تير 02, 1403

ارتباط با ما

شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران- آسانسور - پله برقی - رمپ - پیاده روی متحرک

بلوار اندرزگو ،خیابان وطن پور شمالی، پلاک 5

کد پستی: 36814-19378 

تلفن: 22234214

تلفن : 75986
فکس: 26769918 

 پست الکترونیک:  info@sabalift.com
   
10

تمدید طرح نوروزی Rapid Elevator Cleaning (REC)

تمدید طرح نوروزی Rapid Elevator Cleaning (REC)

نظر به استقبال مشتریان محترم شرکت مهندسی سبا سرویس آسانبر از اولین گام واحد خدمات خاص شرکت مهندسی سبا سرویس آسانبر.

طرح Rapid Elevator Cleaning (REC) که در قالب طرح نوروزی و در دو بسته A و  B  به مشتریان محترم ارائه گردید تا پایان فروردین ماه  1393 تمدید شد. 

عکس هایی از انجام این طرح در پروژه های سبا سرویس آسانبر