سبا آسانبر - نماینده انحصاری KONE ایران , آسانسور , پله برقی , رمپ


15

عکس هایی از انجام طرح نوروزی شرکت مهندسی سبا سرویس آسانبر در پروژه "با م جمشیدیه"

عکس هایی از انجام طرح نوروزی شرکت مهندسی سبا سرویس آسانبر در پروژه "با م جمشیدیه"

عکس هایی از انجام طرح نوروزی شرکت مهندسی سبا سرویس آسانبر در پروژه "با م جمشیدیه"

DSC04684.JPG

DSC04687.JPG

تعداد امتیازات: (186) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (10433)
کد خبر: 30