سبا آسانبر - نماینده انحصاری KONE ایران , آسانسور , پله برقی , رمپ


01

سبا آسانبر حامی مالی نخستین کنفرانس ملی زن، معماری و شهر

سبا آسانبر حامی مالی نخستین کنفرانس ملی زن، معماری و شهر
اولین همایش زن، معماری و شهر توسط شركت هربرز با همكاری مشترك مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران در تاریخ 7 و 8 اسفندماه در مركز همایش های بین المللی رایزن برگزار می شود.

شهر و بنا در طول تاریخ بشری بستری مناسب برای تجسم بخشی به باورهای انسانی بوده است؛ از طرفی، تكثر‌گرایی و اجتناب از تبعیض‌های اجتماعی، جنسیتی، سنی، نژادی و غیره، در تمامی جوامع معتقد به نظام های مردم سالار عصر حاضر از جمله مهمترین باورها و رویكردها به حساب می‌آید. چنین است كه این نوع نگاه در ایران اسلامی كه همواره به عنوان یكی از جوامع معتقد به مردم سالاری دینی مطرح بوده‌است نیز مورد توجه بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از سوی دیگر تأكید بسیار بر تنوع اجتماعی، احترام به نیازهای متفاوت زنان و مردان و اجتناب از هرگونه همگون‌سازی و در یك كلام آگاهی به گوناگونی شیوه‌های زیست، از جمله مشخصه‌های عصر حاضر است؛ براین اساس، شهر و بنا می‌بایست ظرفیت مناسبی برای دربرگیری گروه‌های مختلف اجتماعی را به شیوه ای برابر، در خود، ایجاد نماید. اینگونه است كه اخیراً مسائل مربوط به زنان در كشور ایران نیز با هدف دستیابی به شرایط عادلانه در تمامی عرصه های زندگی بسیار مورد بحث و موضوعی برای اندیشیدن قرار گرفته است.

این شیوه اندیشیدن كه قائل به منافع و نیازهای متفاوت زنان و مردان است، افق تازه‌ای از گوناگونی اجتماعی و حركت از تمایز اجتماعی به سوی تفاوت اجتماعی را در برابر انسان قرن بیست و یكم می‌گشاید و این گوناگونی و تفاوت‌های اجتماعی نه تنها در سطح فردی بلكه در گفتمان و روابط اجتماعی به چشم می خورد

علاوه بر آن نگاه توسعه‌گرا به آینده این سرزمین نیز موجب‌شده‌است كه مسائل زنان با هدف دستیابی به شرایط عادلانه در تمامی شئون حیات جمعی ایرانیان، مورد بحث و اندیشه ورزی قرار گیرد. اینجاست كه نقش زنان بسیار مهم جلوه می‌كند. به گونه‌ای كه آنان می‌بایست با آگاهی كافی از وضعیت خود در جوامع كنونی به همراه مردان، سعی در ارائه راهكارهای مناسب و برنامه‌های عملی در راستای بسترسازی حوزه عمومی برای پذیرش تنوع‌ها و تفاوت‌ها به منظور پاسخ گویی به تمامی گروه¬های اجتماعی و همچنین برقراری مشاركت همگانی نموده و گام‌های مهمی در راستای حل مشكلات رویه‌ای و ماهوی كنونی كه ریشه در عدم توازن و تعادل در تعریف فضای معماری و شهری دارد، بردارند. همچنین به ایفاء نقش مؤثر خویش در حوزه معماری و شهرسازی همت گمارند.

این كنفرانس سعی برآن دارد كه بستری مناسب برای گفتگوی زنان و مردان معمار، شهرساز، برنامه‌ریزان حوزه شهری، جامعه شناس و‌... در باب مسائل و مشكلات رویه‌ای و ماهوی فضاهای شهری و معماری ایران فراهم آورد. بستری كه در آن از یك طرف نقش زنان در حوزه‌های متنوع حرفه‌ای و تأثیر‌گذار بر معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری، نظیر مهندسین مشاور، آتلیه‌ها، مطبوعات و سازمانهای اداری و حوزه‌های آكادمیك نظیر دانشگاهها و...‌مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد (بعد رویه ای) و از سوی دیگر مناسبات فضا و جنسیت در فضاهای شهری و معماری ایران و جهان از منظر چگونگی بسترسازی برای حضور و كنش فعال زنان در جامعه مطرح گردد (بعد ماهوی)

تعداد امتیازات: (170) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (8836)
کد خبر: 21